AI-Gedreven Leren: Uitdagingen en Kansen

ChatGTP werd geïntroduceerd in November 2022 en had binnen 5 dagen 1 miljoen gebruikers. in October 2023 is dat aantal gegroeid naar meer dan 180 miljoen gebruikers. We zullen het snel met elkaar eens zijn dat ChatGTP en AI een game changer is ook binnen Learning en Development. Het biedt het potentieel om de manier waarop bedrijven hun werknemers trainen en ontwikkelen te vernieuwen en te versnellen. Maar, zoals bij elke transformerende technologie, brengt het zijn eigen set uitdagingen met zich mee. Mijn gesprekken met universiteiten en hogescholen gaan steevast over de rol van ChatGTP in het onderwijs van studenten. Sommige organisaties kiezen ervoor om het gebruik van deze technologie te verbieden, uit vrees voor de kwaliteit van onderwijs en ethische kwesties die ermee gepaard kunnen gaan. Anderen vermijden AI misschien omdat ze de technologie als complex beschouwen en zich onvoldoende bewust zijn van de voordelen en mogelijke toepassingen in het onderwijs. Tegelijkertijd zijn er organisaties die AI enthousiast omarmen. Ze zien het potentieel om leren en ontwikkeling af te stemmen op individuele leer behoeften. In deze blog zal ik aandacht besteden aan de potentiële uitdagingen en de kansen die de toepassing van AI biedt op het gebied van leren en ontwikkeling. AI-Driven Learning

Uitdagingen:

1. Zorgen over gegevensprivacy en beveiliging: Een van de belangrijkste uitdagingen is het zorgvuldig omgaan met werknemersgegevens. AI is sterk afhankelijk van grote hoeveelheden gegevens voor personalisatie en daarom moeten organisaties de hoogste normen voor gegevensprivacy en -beveiliging handhaven om werknemersinformatie te beschermen. Belangrijk onderdeel daarbij is het vergroten van het bewustzijn van medewerkers over de impact van persoonlijke gegevens bij hij werken met AI.

2. Kwaliteit van inhoud: Hoewel AI uitermate geschikt is om efficiënt content te genereren, voldoet de kwaliteit niet altijd aan de gewenste normen. Het is belangrijk om continu te verifiëren of de door AI gegenereerde inhoud accuraat, relevant en boeiend is.

3. Overwinnen van weerstand tegen verandering: Het introduceren van AI in leergangen kan weerstand ondervinden van werknemers die op langere termijn vrezen voor baanverlies of moeite hebben met het aanpassen aan deze nieuwe technologie. Adoptie van deze nieuwe technologie is dus van groot belang.

4. Vooroordelen en rechtvaardigheid: AI-algoritmen kunnen vooroordelen bevatten die zijn ontstaan door interpretatie van historische data en trainingsgegevens. Het vraagt dus alertheid om ervoor te zorgen dat rechtvaardigheid, gelijkheid en diversiteit in door AI aangedreven leerervaringen wordt gewaarborgd.

In eerdere blogs heb ik al eens de voordelen van AI in Learning and Development genoemd. Hier herhaal ik de 5 belangrijkste voordelen nogmaals.

Kansen:

1. Personalisatie: AI past leermogelijkheden aan op individuele behoeften, waardoor werknemers op hun eigen tempo kunnen leren en zich kunnen richten op gebieden waar ze verbetering nodig hebben.

2. Efficiëntie en kostenbesparingen: Iedereen kan zich inmiddels iets voorstellen bij de rol die AI kan hebben bij het automatiseren van verschillende taken, waardoor de tijd en kosten van handmatige processen worden verminderd en kwaliteit wordt verbeterd. AI is echter ook in staat om met de juiste criteria in een paar seconde nieuwe trainingsmaterialen te maken. Door de snelheid en lage kosten wordt het daardoor mogelijk om persoonsgebonden materiaal te maken.

3. Continue leren: AI maakt continu leren mogelijk door werknemers van relevante inhoud en feedback te bieden, waardoor ze up-to-date blijven in een snel veranderende zakelijke omgeving.

4. Inzichten op basis van gegevens: AI genereert waardevolle inzichten uit gegevens van medewerkers en leerlingen, waardoor organisaties geïnformeerde beslissingen kunnen nemen over hun trainingsprogramma's maar waardoor tools met behulp van AI ook advies kunnen uitbrengen over individuele leerpaden.

5. Verbeterde betrokkenheid: AI kan leren boeiender maken door interactieve inhoud, chatbots voor ondersteuning en gamification-elementen die gebaseerd zijn op de data die door AI worden verzameld en geïnterpreteerd.

Een balans vinden

Om de kansen van AI te benutten en de uitdagingen te beperken, kunnen organisaties de volgende strategieën overwegen:

1. Ethical AI: Geef ethische overwegingen prioriteit in door AI aangedreven leren en ontwikkelen. Zorg ervoor dat algoritmen eerlijk, transparant en verantwoordelijk zijn. Formuleer vooraf ook welke ethische criteria er van toepassing moeten zijn op de toepassing en uitkomsten van AI. Toets de uitkomsten achteraf ook op deze criteria en pas indien nodig het beleid daarop aan.

2. Cultuur van continu leren: Bevorder een cultuur van continu leren, waarbij werknemers worden aangemoedigd om AI te omarmen als een hulpmiddel voor hun professionele groei. Zorg er ook voor dat ze een bewustzijn ontwikkelen welke voor- en nadelen de toepassing van AI met zich meebrengt.

3. Gegevensbeheer: Implementeer robuuste beleidsregels voor gegevensbeheer om werknemersgegevens te beschermen en te voldoen aan lokale regelgeving. Train medewerkers zelf ook op het bewustzijn van gegevensbescherming bij de inzet van AI.

4. Combinatie van AI en menselijke expertise: Combineer het door AI gevormde leren met menselijke expertise om een meer holistische leerervaring te creëren. Het belang van het reviewen van de uitkomsten door de inzet van AI speelt daarin een zeer belangrijke rol.

5. Expert en Feedback: Stel een AI expert in het bedrijf aan waar werknemers met vragen terecht kunnen en hun zorgen over AI kunnen uiten, suggesties kunnen doen en feedback kunnen delen. Dit maakt het als organisatie mogelijk om heel snel te leren van de input die je van jouw medewerkers of studenten krijgt.

Conclusie

De potentie van AI voor het leren en ontwikkelen van medewerkers is enorm. We kunnen nu nog niet volledig overzien hoe dit zich verder zal ontwikkelen. Desondanks is het van cruciaal belang om de uitdagingen zorgvuldig te identificeren en waar mogelijk aan te pakken. Het aanwijzen van een AI expert binnen de organisatie, waar medewerkers terecht kunnen met vragen en hun zorgen kunnen uitten, is een belangrijke eerste stap. Daarnaast is het essentieel om ethische criteria te hanteren voor de toepassing van AI binnen een organisatie, zodat kan worden beoordeeld of de toepassingen en de uitkomsten in lijn zijn met de doelstellingen van de organisatie of instelling. Het bevorderen van een cultuur van continu leren, gecombineerd met de integratie van menselijke expertise, stelt organisaties in staat om het volledige potentieel van AI te benutten. Het vinden van de juiste balans zal niet alleen bijdragen aan groei, maar ook zorgen voor een veerkrachtig en aanpasbaar personeelsbestand, dat klaar staat voor toekomstige uitdagingen.

We hebben een pragmatisch en concreet stappenplan ontwikkeld dat je kan helpen om op een constructieve manier stappen te zetten om AI binnen jouw organisatie te omarmen. Dit stappenplan is geheel vrijblijvend aan te vragen door op onderstaande link te klikken.